HERZ-GP jeručni regulacioni ventil grejnih tela sa predregulacijom, ugaoni, čijaje osnovna namena regulacija protoka napojne vode na ulazu u grejnotelo. Priključak grejnog tela je sa konusnim zaptivanjem. Model 5524 jeuniverzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa priključkompomoću seta za stezanje.Dimenzije unutrašnjeg navoja nemenjenog za spoj sa cevima je 3/8", 1/2", i 3/4".

  • Maksimalna radna temperatura 110 C.
  • Maksimalni radni pritisak 10 bar.