Za kondenzacione kotlove Exclusive Green, Exclusive Sinthesi i Mynute Green koriste se cilindrične koaksijalne cevi prečnika 60/100 mm za dovod vazduha i odvod dimnih gasova. Za promenu smera cevi pod uglovima od 90 i 45 stepeni koriste se cilindrična, koaksijalna kolena prečnika 60/100 mm.Kolena se izrađuju od istih materijala kao i cevi, kombinacija aluminijuma i veštačkih materijala.Pri postavljanju kolena treba imati u vidu da svako novo postavljeno koleno umanjuje maksimalnu dužinu cevi.