Horizontalni odnosno vertikalni priključci AZB koriste se za dovod vazduha i odvod dimnih gasova iz kondezacionih kotlova. Standardni prečnik cevi je 60/100 mm ali može biti i 80/125 mm i 100/150 mm.Cev 60/100 je teleskopska dužine 405-625 mm i uključuje prelazni adapter na cev 80/125 mm. Spoljna cev je je od čelika, a cev za dimne gasove je od veštačkih materijala.Horizontalni paket 80/125 je dužine 1220 mm, sa revizionim otvorom (T komad).Horizontalni priključak AZB 632/2 prečnika 100/150 mm i dužine 1220 mm koriste se za kondezacione kotlove Cerapur Maxx.Dužina cevi se može povećati korišćenjem produžetaka dimovodnih/vazduhovodnih cevi prečnika 60/100, 80/125 i 100/125 mm od 500, 1000 i 2000 mm.