Za konvencionalne kotlove GAZ 3000 W, GAZ 5000 W, GAZ 7000 W i GAZ 3000 W1 koriste se cilindrične cevi prečnika 60/100 mm za dovod vazduha i odvod dimnih gasova. Za promenu smera cevi pod uglovima od 90 i 45 stepeni koriste se cilindrična, koncentrična kolena prečnika 60/100 mm.Kolena se izrađuju od istih materijala kao i cevi, kombinacija čelika i veštačkih materijala.Pri postavljanju kolena treba imati u vidu da svako novo postavljeno koleno umanjuje maksimalnu dužinu cevi za 1 metar.