Niko ne nudi toliko mogućnosti vazduho-/dimovodnih sistema za tzv. „fasadne uređaje“ kao Vaillant. Sertifikovan pribor za vazduho-/dimovode moguće je kao koncentričan sistem montirati fiksnim cevima horizontalno ili vertikalno.Instalacija uređaja moguća je u podrumu, potkrovlju ili stambenom prostoru. Ukoliko sistem Ø 60/100 mm nije dovoljan kad je reč o maksimalnoj dozvoljenoj dužini, korisna je alternativa prelazak na sistem Ø 80/125 mm gde su maksimalne dužine znatno veće.Koristeći se originalnim adapterom, moguće je razdvojiti dovođenje vazduha od odvođenja dimnih gasova - sistem Ø 80/80 mm. Ovo je rešenje od izuzetnog značaja u objektima sa dotrajalim dimnjacima koji zahtevaju sanaciju. Vaillant u ovom slučaju nudi opciju provođenja aluminijumske cevi Ø 80 mm za odvođenje dimnih gasova kroz postojeći dimnjak. Usis vazduha u tom slučaju se izvodi preko fasade ili iz stambenog prostora.