Niko ne nudi toliko mogućnosti vazduho-/dimovodnih sistema za kondenzacione uređaje kao Vaillant. Sertifikovan pribor za vazduho-/dimovode otporan je na kondenzat koji nastaje u toku rada kondenzacionog uređaja.Moguće ga je kao koncentričan sistem montirati fiksnim cevima u horizontalnoj ili vertikalnoj varijanti. Instalacija uređaja moguća je u podrumu, potkrovlju ili stambenom prostoru, a korisna alternativa svakako je vođenje dimovoda po fasadi.Za atmoTEC/turboTEC Pro i Plus uređaje koriste se kolena prečnika 60/100 mm od 90 i 45 stepeni kataloškog broja 303808 i 303809.