Višegodišnje iskustvo i saradnja sa potrošačem, a na osnovu evropskih propisa o zaštiti životne sredine dovelo je do konstruisanja i izrade toplovodnog kotla tipa TKM. Namenjen je za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom. Postoje dve varijante kotlova tipa TKM, sa otvorom za čišćenje sa leve strane "levi" i sa otvorom za čišćenje sa desne strane "desni".

Osnovni kvaliteti trajnožarećeg kotla TKM (MTR) su:
 - Potpuno i čisto sagorevanje koje se odražava na visoki stepen korisnog dejstva kotla i na minimalnu emisiju štetnih gasova.
 - Toplotni bilans kotla uradjen je za maksimalnu eksploataciju energije pri loženju sa srednjekaloričnim vrstama uglja.
 - Dugo vreme gorenja jednog punjenja, kod punog opterećenja preko 7 časova i više od 12 časova kod poluopterećenja.
 - Loženje kroz velika posebna vrata.
 - Nova regulacija, koja omogućava dobru regulaciju i kod smanjenog opterećenja.
 - Jednostavno rešetanje ložišta za vreme pogona.
 - Povraćaj zagrejane vode, a time i smanjivanje niskotemperaturne korozije.

Osim visokog stepena iskorišćenja energije goriva kotao tipa TKM poseduje i konstruktivne prednosti koje garantuju vrhunski kvalitet i dugi vek kotla.