Upotreba

GIACOMINI serija jednocevnih ventila, je razvijena i realizovana sa ciljem širenja jednocevnih sistema, nudeći tržištu, seriju termostatskih, mikrometričkih ventila, kompatibilnih sa bilo kojim tipom termostatskih ili elektromotornih glava iz ponude GIACOMINI-ja.KarakteristikeJednocevni ventili GIACOMINI dozvoljavaju kompletno isključivanje grejnog tela iz kruga napajanja, dozvoljavajući intervenciju na radijatoru i u slučaju funkcionisanja instalacije. Zatvarajući unutrašnji navijak, fluid prolazi kroz by-pass ventila da bi stigao do sledećeg radijatora.Kada se povezuje ventil sa cevima za dovod vode, važno je poštovati ispravan pravac protoka, kao što je prikazano strelicama odštampanim na telu.Uz pomoć integrisanog radijatorskog navijka moguće je postići podešavanje protoka kroz radijator, u opsegu od 0% do 50% od ukupnog protoka.Ventil GIACOMINI R436-1 je ventil sa termostatskom opcijom, pravo položenim ventilom u odnosu na usponsku cev, radijatorskim navijkom i samozaptivajućim delom. Za spajanje ventila i radijatorskog navijka koristi se usponska cev R194 Φ16 mm koja se mora poručiti odvojeno.Za povezivanje na sistem treba koristiti adaptere R178 ili R179AM, pri čemu su prečnici ulazne i izlazne cevi ventila 3/4".Tehnički podaciMaksimalna temperatura: 110°CMaksimalni radni pritisak: 1 MPa (10 bar)Maksimalni protok kroz radijator 50% pri ručnom korišćenju, 35% u kombinaciji sa termostatskom glavom.