Upotreba GIACOMINI serija jednocevnih ventila, je razvijena i realizovana sa ciljem širenja jednocevnih sistema, nudeći tržištu, seriju termostatskih, mikrometričkih ventila, kompatibilnih sa bilo kojim tipom termostatskih ili elektromotornih glava iz ponude GIACOMINI-ja.KarakteristikeJednocevni ventili GIACOMINI dozvoljavaju kompletno isključivanje grejnog tela iz kruga napajanja, dozvoljavajući intervenciju na radijatoru i u slučaju funkcionisanja instalacije. Zatvarajući unutrašnji navijak, fluid prolazi kroz by-pass ventila da bi stigao do sledećeg radijatora.Uz pomoć integrisanog radijatorskog navijka moguće je postići podešavanje protoka kroz radijator, u opsegu od 0% do 50% od ukupnog protoka.Ventil GIACOMINI R314DN je manuelni ventil. U osnovnoj konfiguraciji, povratni vod nalazi se bliže radijatoru a potisni sa spoljne strane. U slučaju da je neophodna suprotna konfiguracija, potrebno je okrenuti odvajač protoka.Za spajanje ventila i radijatorskog navijka koristi se usponska cev R194 Φ16 mm koja se mora poručiti odvojeno.Za povezivanje na sistem treba koristiti adaptere R178 ili R179AM, pri čemu su prečnici ulazne i izlazne cevi ventila 1/2".Tehnički podaciMaksimalna temperatura: 110°CMaksimalni radni pritisak: 1 MPa (10 bar)Maksimalni protok kroz radijator 50% pri ručnom korišćenju, 35% u kombinaciji sa termostatskom glavom.